• Sat. Sep 18th, 2021

ShopReviews.US

Trang thông tin mới nhất 24/24

Úc, Singapore, Malaysia và Nam Phi thử nghiệm thanh toán kỹ thuật số

Byadmin

Sep 6, 2021
Theo Nikkei, ngân hàng trung ương của Úc, Singapore, Malaysia và Nam Phi sẽ tiến hành thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới, bằng cách sử dụng các loại tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương (CBDC) khác nhau để đánh giá xem liệu có thể đơn giản hóa và giảm chi phí của các giao dịch như vậy hay không.
Dự án nêu trên nhằm mục đích phát triển nền tảng dùng chung cho các giao dịch xuyên biên giới sử dụng nhiều CBDC, theo tuyên bố từ Ngân hàng Dự trữ Úc, Ngân hàng Negara Malaysia, Cơ quan Tiền tệ Singapore, Ngân hàng Dự trữ Nam Phi.
Nền tảng sẽ cho phép các tổ chức tài chính giao dịch trực tiếp với nhau trong bằng nhiều loại CBDC, điều này có thể loại bỏ nhu cầu trung gian, giảm thời gian và chi phí giao dịch. Sáng kiến cũng sẽ khám phá các thiết kế kỹ thuật, quản trị và vận hành khác nhau.
“Nền tảng chia sẻ nhiều CBDC khác nhau có tiềm năng đi tắt đón đầu các thỏa thuận thanh toán kế thừa và đóng vai trò nền tảng cho một nền tảng thanh toán quốc tế hiệu quả hơn”, Fraziali Ismail, trợ lý Thống đốc Ngân hàng Negara Malaysia, nói.
Không chỉ các nước nêu trên, một số chính phủ và ngân hàng trung ương cũng đang khám phá việc sử dụng CBDC. Ví dụ, Trung Quốc đang thử nghiệm CBDC tập trung cho hoạt động bán lẻ được thiết kế để tái tạo tiền mặt trong lưu thông, trong khi đó những nước khác xem xét sử dụng CBDC bán sỉ (wholesale CBDC) để cải thiện hoạt động nội bộ của hệ thống tài chính.
Hầu hết các dự án vẫn đang ở giai đoạn đầu và tập trung trong nước. Việc phát triển quy tắc và khuôn khổ toàn cầu về cách CBDC có thể được sử dụng trên phạm vi quốc tế là một vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật và tiềm ẩn rủi ro về mặt chính trị.