Cách xem tên máy tính (hay laptop): tên model và số serial

You may also like...

Translate »