• Sat. Sep 18th, 2021

ShopReviews.US

Trang thông tin mới nhất 24/24

Ai là tác giả truyện Lục Vân Tiên?

Byadmin

Sep 8, 2021
Thứ tư, 8/9/2021, 19:44 (GMT+7)

Ông là nhà thơ lớn của dân tộc, được coi là tấm gương sáng về tinh thần làm việc kiên cường, khí tiết yêu nước bất khuất.

Trang đầu truyện Lục Vân Tiên, bản in Nguyễn Hảo Vĩnh, Sài Gòn năm 1938. Ảnh: Sách giáo khoa Ngữ văn 11

Trang đầu truyện “Lục Vân Tiên”, bản in Nguyễn Hảo Vĩnh, Sài Gòn năm 1938. Ảnh: Sách giáo khoa Ngữ văn 11

Câu 1: Ai là tác giả truyện “Lục Vân Tiên”?

a. Nguyễn Đình Chiểu

b. Nguyễn Du

c. Nguyễn Dữ

Lê Nam – Tổng hợp